Oude Postweg 120 Hengelo (Ov.)
Maandag-Zaterdag: 09:00 - 17:00

Uit gemak en herkenbaarheid voor de consument gebruiken wij in dit geval de term BIOLOGISCH als algemene term op onze Website voor wijnen die duurzaam zijn geproduceerd, dus met respect voor mens, dier en milieu. Naast dat het beter is voor het milieu bevatten de wijnen geen resten van chemische bestrijdingsmiddelen en wordt er minder tot geen sulfiet toegevoegd. Er zijn verschillende zienswijze om dergelijke wijnen met respect voor het milieu te  produceren, bijvoorbeeld Bio-dynamisch, Vin Nature, Terra Vitis etc. Je kunt in het algemeen spreken van DUURZAME wijnen.

Biologisch

Een wijnboer die biologische wijn produceert maakt geen gebruik van chemische- of synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Het is de bedoeling dat in zijn wijngaarden een biologisch evenwicht tot stand komt, waardoor deze chemische middelen niet nodig zijn. De manier waarop dit wordt bereikt is per wijnboer en regio verschillend en hangt natuurlijk ook nauw samen met het klimaat. De wijnboer stimuleert de weerstand van de wijnstok en zorgt dat de wijnstok zo goed mogelijk de aanvallen van natuurlijke vijanden zoals insecten en schimmels kan weerstaan. De bodem wordt verzorgd met organische mest en compost en mechanische bodembewerking vindt zo terughoudend en voorzichtig mogelijk plaats, om het natuurlijke evenwicht niet te schaden.

Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke opbrengst van de wijnstok in plaats van een maximale opbrengst – kwaliteit boven kwantiteit. Hierdoor ontstaat een gezond, natuurlijk evenwicht in de wijngaard wat een langdurige en gelijkmatige opbrengst tot gevolg heeft. In noodgevallen gebruikt de wijnboer alleen bestrijdingsmiddelen op natuurlijke basis (kruiden) indien nodig aangevuld met zwavel, kalk of koper. Voor de toegestane hoeveelheden gelden strenge regels.

Na de oogst mag de biologische wijnboer vrijwel geen traditionele hulp- of zuiveringsmiddelen gebruiken. De wijnen worden dan ook vrijwel altijd met bentoniet geklaard. De hoeveelheid zwavel (sulfiet) die toegevoegd wordt om de wijn stabiel te houden en transportklaar te maken, ligt minstens een derde onder de toegelaten hoeveelheid binnen de traditionele wijnbouw. Vaak wordt zelfs nog minder zwavel gebruikt en in enkele gevallen wordt er zelfs helemaal geen zwavel toegevoegd. Voor elke biologische wijnboer gelden minimaal de EU richtlijnen, waarin precies is vastgelegd welke hulpmiddelen wel en welke niet ingezet mogen worden bij het produceren van wijn.

 

Demeter is een kwaliteitskeurmerk voor biologisch dynamisch (BD) producerende bedrijven. Demeter gaat nog een stapje verder dan biologische landbouw: alles is gericht op het versterken van de samenhang tussen bodem, plant, dier en mens. Wanneer we niet eten of drinken kunnen we niet voortleven. Voedingsmiddelen bezitten dus het vermogen om het levensproces van de mensen voort te laten gaan. We noemen dat vermogen “levenskrachten’. Voedingsmiddelen bevatten dus levenskrachten en de voedingsstoffen in levensmiddelen zijn dragers van die levenskrachten. Wanneer de voeding wordt afgebroken in de spijsvertering, komen deze levenskrachten vrij. Levenskrachten ontstaan niet uit dode materie, maar uit krachten die vanuit de kosmos naar de aarde stromen, vooral via de zon en de maan. Vandaar dat in de biodynamische landbouw rekening wordt gehouden met de standen van de zon, maan, planeten en sterrenbeelden. Demeter-bedrijven werken meestal vanuit een gesloten kringloop. BD boeren investeren continu in een vitale bodem. Zonder chemische bestrijdingsmiddelen kan het bodemleven voor beluchting en extra voedingsstoffen zorgen. Zo ontstaat een kringloop waar de wijnstok onderdeel van is. De plant blijft actief omdat er geen kunstmest wordt gebruikt. Dit zorgt voor sterke en vitale wijnstokken die in staat zijn complexere smaken in de druiven vast te leggen. De intensieve en passievolle samenwerking met de natuur zorgt voor bijzondere wijnen met zuivere smaken. Dit proces is niet gericht op maximale opbrengst per wijnstok, maar op respect voor de plant en de omgeving. De kwalitatieve maar kostbare aanpak zorgt voor hoogwaardige wijnen. Doordat BD-boeren zo dicht bij de natuur en open voor nieuwe ontwikkelingen staan zijn BD-bedrijven vaak voorloper van nieuwe initiatieven in de landbouw.

 

Terra Vitis-gecertificeerde wijnbedrijven geloven in de kracht van de natuur en werken met toewijding en trots aan het ontwikkelen van een ecologisch concept. Hierin staat bescherming en beheer van de aarde, de wijngaard en de biodiversiteit centraal. Van de wijnstok tot aan de botteling is alles continu traceerbaar (tot 5 jaar terug) en transparant. Door de continue ontwikkeling van nieuwe inzichten wordt er gewerkt aan de meest duurzame wijnen. Een Terra Vitis-wijnboer zal alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken indien strikt noodzakelijk. Klik <hier> voor meer informatie.

Vin Nature

Vin Nature wijnen zijn veelal biologisch of zelfs biodynamisch. Echter is dit niet in alle gevallen zo. Het grote verschil tussen Vin Nature wijnen en conventionele wijnen wordt in de wijnkelder gemaakt. Een Vin Nature boer probeert zijn wijnen te maken met zo min mogelijk toevoegingen; Geen enzymen, geen zuren en geen sulfiet (hooguit een klein beetje, wat net voor botteling wordt toegevoegd). De fermentatie vindt plaats met natuurlijk gist en malolactische gisting, met enkel natuurlijke bacteriën. De wijn mag niet worden gefilterd of geklaard. Een Vin Nature kan geweldig zijn, maar is door het gebrek aan sulfiet in de wijn ook kwetsbaar. Er is geen officiële wetgeving voor de term Vin Nature. Het zijn de boeren onderling die de regels met elkaar afspreken en deze respecteren. De verwachting is wel dat er in de komende jaren Europese wetgeving komt rondom Vin Nature wijnen.